เมืองใหญ่ทั่วโลกล้วนมีความเจริญก้าวหน้าที่คล้ายคลึงกัน จากเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบโบราณ ความคลาสสิคต่างๆ กลายมาเป็นเมืองที่แอดอัด และเต็มไปด้วยตึกหรูระฟ้าอย่างในปัจจุบัน ลองมาชมภาพในสมัยอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันของ 25 เมืองเหล่านี้ว่า จะมีความเจริญและความแตกต่างมากแค่ไหน

1. Los Angeles, California – 1878 และ ปัจจุบัน

2. Moscow, Russia – 1896 และ ปัจจุบัน

3. Kuala Lumpur, Malaysia – 1990´s และ ปัจจุบัน

4. London, UK – End of 19th century และ ปัจจุบัน

5. Chicago, Illinois – 1909 และ ปัจจุบัน

6. Tokyo, Japan – 1920´s และ ปัจจุบัน

7. Toronto, Canada – 1930 และ ปัจจุบัน

8. Taipei, Taiwan – 1st half of the 20th century และ ปัจจุบัน

9. Boston, Massachusetts – 1920´s และ ปัจจุบัน

10. Dubai, United Arab Emirates – 1980´s และ ปัจจุบัน

11. Buenos Aires, Argentina – 1950´s และ ปัจจุบัน

12. Singapore – 1970´s และ ปัจจุบัน

13. Panama City, Republic of Panama – 1930´s และ ปัจจุบัน

14. New York City, New York – 1920´s และ ปัจจุบัน

15. Fortaleza, Brazil – 1970 และ ปัจจุบัน

16. Berlin, Germany – 1945 และ ปัจจุบัน

17. Hong Kong – 1960´s และ ปัจจุบัน

18. Sydney, Australia – 1950 และ ปัจจุบัน

19. Miami, Florida – 1930´s และ ปัจจุบัน

20. Seoul, South Korea – 1950 และ ปัจจุบัน

21. Jakarta, Indonesia – 1960 และ ปัจจุบัน

22. Abu Dhabi, United Arab Emirates – 1975 และ ปัจจุบัน

23. Nairobi, Kenya – Early 1960´s และ ปัจจุบัน

24. Beijing, China – 1950´s และ ปัจจุบัน

25. Ulaanbaatar, Mongolia – 1950´s และ ปัจจุบัน

ที่มา : list25       เรียบเรียง : petmaya

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here